start  |  kontakt  

Księstwo Cyberii

Valtaria   |   Cymeria   |   Libertania   |   [Czarnozamcze]


Władze Cyberii

Wielkie Księstwo Solardii z racji swego charakteru oraz ustroju ma struktury feudalne. Zgodnie z powyższym Księstwo Cyberii jest wasalem Wielkiego Ksiestwa Solardii. Ze względu jednak na to, iż w państwie wirtualnym największym problemem jest ilość mieszkańców - ilość urzędów jest maksymalnie zminimalizowana.

Suwerenem, głową państwa i jedynym zwierzchnikiem Księcia Cyberii jest Wielki Książę. Pełni on swoją funkcje dożywotnio a następcę wyznacza samodzielnie.

Książę Cyberii opiekuje się Księstwem Cyberii, grodami w Księstwie Cyberii a także jest zwierzchnikiem Rządu i Sejmiku Cyberii. Książę należy też do Rady Książęcej, która jest jednocześnie organem doradczym Wielkiego Księcia, izbą wyższą parlamentu a także sądem najwyższym - apelacyjnym.


Sejmik składa się z trzech posłów - w tym jeden jest jednocześnie Kanclerzem. Sejmik jest izbą niższą parlamentu i reprezentuje interesy obywateli.

Rząd składa się z trzech ministrów i Kanclerza. Realizuje kierunki rozwoju kraju i bieżącą administrację. Ministrowie mają wyznaczone obowiązki zgodnie z konstytucją.

Hetman Wielki jest głównodowodzącym armii zwanej Gwardią Solardii. Podlegają mu gwardziści zarówno oficerowie jak i poborowi. Oficerowie Gwardii Solardii są jednocześnie sędziami ulicznymi - przeprowadzając proces sądowy bezzwłocznie, nawet na miejscu zdarzenia.

Rządcy opiekują się wyznaczonymi grodami, aktywizują i pomagają mieszkańcom swych grodów.

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com