start  |  kontakt  

Księstwo Cyberii

Valtaria   |   Cymeria   |   Libertania   |   [Czarnozamcze]

Rządcy


Rządcy odpowiadają za funcjonowanie podegłych im grodów, organizację życia społecznego i gospodarczego.

Rządca Valtarii

Administruje stolicą Księstwa Cyberii - Valtaria. Organizuje życie społeczne i gospodarcze grodu.

Rządca Cymerii

Administruje grodem Cymeria. Organizuje życie społeczne i gospodarcze grodu.

Rządca Libertanii

Administruje grodem - więzieniem Libertania. Organizuje pracę i proces resocjalizacji osadzonych w grodzie.

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com