start  |  kontakt  

Księstwo Cyberii

Valtaria   |   Cymeria   |   Libertania   |   [Czarnozamcze]

Sejmik


Sejmik Cyberii uchwala prawo krajowe oraz współtworzy prawo wspólnotowe Wielkiego Księstwa Solardii. Kadencja trwa pieć miesięcy. Skład parlamentu to trzech posłów wybieranych w wyborach.

Marszałek Sejmiku Cyberii

Kieruje pracami Rządu Cyberii i Sejmiku Cyberii, powołuje podległych mu ministrów.

Pozostały skład Sejmiku Cyberii

Aktualności

opracowanie i treść © - Solardia

projekt: www.atcsites.com